08551: Opna konkursar, etter konkurstype og næring (SN2007) (F) 2008M01 - 2019M09
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 23 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 141 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.11.2019
Kontakt
Harald Fondevik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 447
hfo@ssb.no

Måleenhet
Opna konkursar i alt:
konkursar
Føretakskonkursar, ekskl. einskildpersonføretak:
konkursar
Personlege konkursar, inkl. einskildpersonføretak:
konkursar
Referansetid
Opna konkursar i alt:
Måneden
Føretakskonkursar, ekskl. einskildpersonføretak:
Måneden
Personlege konkursar, inkl. einskildpersonføretak:
Måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken