Til toppen

07218: Føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssal og tinglyste utleggsforretningar 1995M01 - 2021M03

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valgt 1 av totalt 315

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken