09099: Åpnede konkurser, omsetning og sysselsatte i informasjonssektoren 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.02.2019
Kontakt
Ghazala Naz, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 503
naz@ssb.no

Måleenhet
Konkurser:
konkurser
Omsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Sysselsatte:
personer
Referansetid
Konkurser:
Sluttten av kvartalet
Omsetning (1 000 kr):
Sluttten av kvartalet
Sysselsatte:
Sluttten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Informasjonssektoren er satt sammen av IKT-sektoren og innholdssektoren. IKT-sektoren omfatter næringer som produserer varer og tjenester for informasjonssamfunnet. Innholdssektoren omfatter næringer som produserer innhold som tekst, lyd og bilde for innformasjonssamfunnet.

Brukerveiledning for statistikkbanken