07164: Åpnede konkurser, etter næring (SN2007), organisasjonsform, omsetning, sysselsetting og etableringsår (F) 2006K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

etableringsår

Totalt 24 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 89 Valgte

Søk

omsetningsgruppe

Totalt 4 Valgte

Søk

organisasjonsform

Totalt 9 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 6 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 57 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.05.2020
Kontakt
Harald Fondevik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 447
hfo@ssb.no

Måleenhet
Konkurser:
konkurser
Omsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Sysselsatte:
personer
Referansetid
Konkurser:
Sluttten av kvartalet
Omsetning (1 000 kr):
Sluttten av kvartalet
Sysselsatte:
Sluttten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken