Opna konkursar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12972: Opna konkursar per dag, etter næring (SN2007) (K) 2009U01 - 2024U20

Harald Fondevik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 447
17.05.2024 08:00
Konkursar:
konkursar
Konkursar hittil i år:
konkursar
Omsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Tilsette:
personar
Konkursar:
Slutten av dagen
Konkursar hittil i år:
Slutten av dagen
Omsetning (1 000 kr):
Slutten av dagen
Tilsette:
Slutten av dagen
Omsetning (1 000 kr):
Faste priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009U01 , 2009U02 , 2009U03 ,

Valgt 1 av totalt 326

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-Z Alle næringar , A Jordbruk, skogbruk og fiske , B Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen blir oppdatert kvar dag, og nyaste veke viser tala så langt denne veka.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.