Opna konkursar

Til toppen

10790: Åpnede konkurser, etter konkurstype og 5-siffer næring (SN2007) (K) 2009K1 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009K1 , 2009K2 , 2009K3 ,

Valgt 1 av totalt 50

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-Z Alle næringer , 01.110 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster , 01.120 Dyrking av ris ,

Valgt 0 av totalt 828

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

næring (SN2007)

43.220 VVS-arbeid

43.220 VVS-arbeid er fra 01.01.2013 splitta i 2 undergrupper:

43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid

43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid

52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger

Utgått kode.

55.301 Drift av campingplasser

Utgått kode.

55.302 Drift av turisthytter

Utgått kode.

64.303 Porteføljeinvesteringsselskaper

Utgått kode.

64.304 Skattebetingede investeringsselskaper

Utgått kode.

64.309 Annen verdipapirvirksomhet

Utgått kode.