Opna konkursar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10790: Åpnede konkurser, etter konkurstype og 5-siffer næring (SN2007) (K) 2009K1 - 2024K1

Harald Fondevik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 447
29.04.2024 08:00
Åpnede konkurser i alt:
konkursar
Foretakskonkurser, ekskl. enkeltpersonforetak:
konkursar
Personlige konkurser, inkl. enkeltpersonforetak:
konkursar
Åpnede konkurser i alt:
Måneden
Foretakskonkurser, ekskl. enkeltpersonforetak:
Måneden
Personlige konkurser, inkl. enkeltpersonforetak:
Måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009K1 , 2009K2 , 2009K3 ,

Valgt 1 av totalt 61

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-Z Alle næringer , 01.110 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster , 01.120 Dyrking av ris ,

Valgt 0 av totalt 828

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

næring (SN2007)

43.220 VVS-arbeid

43.220 VVS-arbeid er fra 01.01.2013 splitta i 2 undergrupper:

43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid

43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid

52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger

Utgått kode.

55.301 Drift av campingplasser

Utgått kode.

55.302 Drift av turisthytter

Utgått kode.

64.303 Porteføljeinvesteringsselskaper

Utgått kode.

64.304 Skattebetingede investeringsselskaper

Utgått kode.

64.309 Annen verdipapirvirksomhet

Utgått kode.