Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08208: Administrativ rådgivning. Omsetning, etter næring (SN2007) og tjenestetype. Foretak (2008 - 2015)
08209: Annonse- og reklamevirksomhet. Omsetning, etter næring (SN2007) og tjenestetype. Foretak (2008 - 2015)
08210: Arbeidskrafttjenester. Omsetning, etter næring (SN2007) og tjenestetype. Foretak (2008 - 2015)
08888: Næring 71.1 Arkitektsvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Omsetning, etter tjenestegruppe og næringsundergruppe (SN2007). Foretak (2009 - 2015)
08206: Næring 69.1. Juridisk tjenesteyting. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak (2008 - 2015)
08886: Næring 73.2. Markeds- og opinionsundersøkelser. Omsetning, etter tjenestetype (2009 - 2015)
08207: Regnskap, revisjon og skatterådgivning. Omsetning, etter næring (SN2007) og tjenestetype. Foretak (2008 - 2015)
08887: Næring 71.2. Teknisk prøving og analyse. Omsetning, etter tjenestetype (2009 - 2015)
Avslutta tidsserier
06750: Annonse- og reklamevirksomhet. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak (avslutta serie) (2005 - 2007)
06749: Arkitektsvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Omsetning, etter tjenestegruppe og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2005 - 2007)
06548: Formidling og utleie av arbeidskraft. Omsetning, etter tjenestetype og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2005 - 2007)
06536: Juridisk tjenesteyting. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak (avslutta serie) (2005 - 2007)
06546: Markeds- og opinionsundersøkelser. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak (avslutta serie) (2005 - 2007)
06738: Regnskap, revisjon og skatterådgivning. Bedriftsrådgivning. Omsetning, etter tjenestetype og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2005 - 2007)
06748: Teknisk prøving og analyse. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak (avslutta serie) (2005 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken