Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper

Til toppen

08206: Næring 69.1 Juridisk tjenesteyting. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak 2008 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Juridiske tjenester i alt , 01 Juridisk rådgivning og representasjon innen strafferett , 02 Juridisk rådgivning og representasjon innen forretningsrett ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merverdiavgift er ikke inkludert.