Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper

Til toppen

06548: Formidling og utleie av arbeidskraft. Omsetning, etter tjenestetype og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2005 - 2007

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Formidling i alt , Rekruttering av arbeidskraft , Rekruttering av ledende personale ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000