Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper

Til toppen

06536: Juridisk tjenesteyting. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak (avslutta serie) 2005 - 2007

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Juridiske tjenester i alt , Juridisk rådgivning og representasjon innenfor strafferett , Juridisk rådgivning og representasjon innenfor forretningsrett ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merverdiavgift er ikke inkludert.