Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper

Til toppen

08209: Næring 73.1 Annonse- og reklamevirksomhet. Omsetning, etter næring (SN2007) og tjenestetype. Foretak 2008 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 I alt , 01 Medieformidlingstjenester , 01.01 I trykte media ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000