Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper

Til toppen

06749: Arkitektsvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Omsetning, etter tjenestegruppe og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2005 - 2007

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Arkitekttjenester , Planlegging og tegninger for arkitektoniske formål ,

Valgt 0 av totalt 40

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000