Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper

Til toppen
08888: Næring 71.1 Arkitektsvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Omsetning, etter tjenestegruppe og næringsundergruppe (SN2007). Foretak 2009 - 2018
Sist endret
25.05.2020
Kontakt
Maria Asuncion Campechano, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 421
mca@ssb.no

Måleenhet
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (prosent):
prosent
Referansetid
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Omsetning (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
tjenestegruppe
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

Må velges *

Totalt 7 Valgte 0

tjenestegruppe
Må velges *

Totalt 23 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken