Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper

Til toppen

06748: Teknisk prøving og analyse. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak (avslutta serie) 2005 - 2007

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Tjenester tilknyttet teknisk testing og analyse , Testing og analyse av sammensetning og renhet ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000