Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Friluftslivsaktiviteter
09116: Deltakelse på ulike friluftslivsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger, kjønn og alder (prosent) (2011 - 2017)
09117: Deltakelse på ulike friluftslivsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og bostedsstrøk (prosent) (2011 - 2017)
09118: Deltakelse på ulike friluftslivsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og landsdel (prosent) (2011 - 2017)
09119: Deltakelse på ulike friluftslivsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og familiefase (prosent) (2011 - 2017)
09120: Deltakelse på ulike friluftslivsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og utdanningsnivå (prosent) (2011 - 2017)
09121: Deltakelse på ulike friluftslivsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og økonomisk status (prosent) (2011 - 2017)
09100: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter kjønn og alder (prosent) (2011 - 2017)
09101: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter bostedsstrøk (prosent) (2011 - 2017)
09102: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter landsdel (prosent) (2011 - 2017)
09103: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter familiefase (prosent) (2011 - 2017)
09104: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter utdanningsnivå (prosent) (2011 - 2017)
09105: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter økonomisk status (prosent) (2011 - 2017)
Treningsaktiviteter
10224: Deltakelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger, kjønn og alder (2013 - 2016)
10225: Deltakelse på ulike treningssaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og bostedsstrøk (2013 - 2016)
10226: Deltakelse på ulike treningssaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og landsdel (2013 - 2016)
10227: Deltakelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og familiefase (2013 - 2016)
10228: Deltakelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og utdanningsnivå (2013 - 2016)
10229: Deltakelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og økonomisk status (2013 - 2016)
05782: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter kjønn og alder (prosent) (1997 - 2016)
05783: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter bostedsstrøk (prosent) (2004 - 2016)
05784: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter landsdel (prosent) (2004 - 2016)
05785: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter familiefase (prosent) (2004 - 2016)
10230: Personer somi løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter utdanningsnivå (prosent) (2013 - 2016)
10231: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter økonomisk status (prosent) (2013 - 2016)
Avslutta tidsserier
05777: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05778: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05779: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05780: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter familiefase (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05787: Personer som bor innen 4 km fra ulike tilbud i nærmiljøet, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05788: Personer som bor innen 4 km fra ulike tilbud i nærmiljøet, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05789: Personer som bor innen 4 km fra ulike tilbud i nærmiljøet, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05790: Personer som bor innen 4 km fra ulike tilbud i nærmiljøet, etter familiefase (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05793: Personer som i løpet av de siste 12 md. har brukt ulike tilbud i nærmiljøet, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05794: Personer som i løpet av de siste 12 md. har brukt ulike tilbud i nærmiljøet, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05795: Personer som i løpet av de siste 12 md. har brukt ulike tilbud i nærmiljøet, etter familiefase (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
05792: Personer som i løpet av de siste 12 md. har brukt ulike tilbud i nærmiljøet, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken