Idrett og friluftsliv

Statistikk

Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen
Statistikken kartlegger befolkningens deltakelse i frilufts- og treningsaktiviteter.
Norsk kulturbarometer
Statistikken kartlegger bruk av ulike kulturtilbud.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
  1. En av ti trener aldri

    Mange av oss trener jevnlig, men en betydelig andel svarer at de aldri trener. Mangel på tid og helsebegrensninger er de vanligste hindringene for trening. De viktigste motivasjonsfaktorene er bedre helse og naturopplevelser.

  2. Flere har brukt nærområdet til friluftslivsaktiviteter i pandemien

    Rekordhøye 93 prosent av befolkningen har gått tur i nærområdet sitt under pandemien. Én av fire har overnattet ute i naturen det siste året, og de unge er mest ivrige.

  3. Fysisk aktivitet og friluftsliv blant barn og unge 2020

    I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Undersøkelsen om fysisk aktivitet og friluftsliv blant barn og unge.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet idrett og friluftsliv.

Faktasider