Idrett og friluftsliv

Statistikk

Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen
Statistikken kartlegger befolkningens deltakelse i frilufts- og treningsaktiviteter.
Norsk kulturbarometer
Statistikken kartlegger bruk av ulike kulturtilbud.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 6 av 6
 1. Klar sammenheng mellom fysisk aktivitet og livskvalitet

  Personer med høy inntekt har høy deltakelse i det norske friluftslivet. Det motsatte er tilfellet for enslige forsørgere og personer med lav inntekt. Det synes også på helsen, ifølge ny rapport.

 2. Friluftsliv i Norge. Status og historisk utvikling

  Statistisk sentralbyrå har samlet inn informasjon om friluftsliv i befolkningen i fem tiår. Formålet med denne rapporten har vært ta å se på langtidstrender i friluftsliv, og hvordan disse trendene har utviklet seg i ulike befolkningsgrupper.

 3. Flere 17-åringer trener mindre enn før

  I 2021 var det flere vernepliktige enn tidligere som rapporterte at de trener sjeldnere enn én gang i uka. Samtidig var det en økning i andelen som trener aller mest. Gruppen som trener minst er jenter i Oslo, der 44 prosent svarte at de trener sjeldnere enn ukentlig.

 4. Flere har brukt nærområdet til friluftslivsaktiviteter i pandemien

  Rekordhøye 93 prosent av befolkningen har gått tur i nærområdet sitt under pandemien. Én av fire har overnattet ute i naturen det siste året, og de unge er mest ivrige.

 5. En av ti trener aldri

  Mange av oss trener jevnlig, men en betydelig andel svarer at de aldri trener. Mangel på tid og helsebegrensninger er de vanligste hindringene for trening. De viktigste motivasjonsfaktorene er bedre helse og naturopplevelser.

 6. Fysisk aktivitet og friluftsliv blant barn og unge 2020

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Undersøkelsen om fysisk aktivitet og friluftsliv blant barn og unge.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet idrett og friluftsliv.