Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

05783: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter bostedsstrøk (prosent) 2004 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

bostedsstrøk

Totalt 5 Valgte

Søk

trenings- og mosjonsaktivitet Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.10.2019
Kontakt
Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 20 07 72
lrt@ssb.no

Måleenhet
Andel som har deltatt på ulike aktiviteter:
prosent
Referansetid
Andel som har deltatt på ulike aktiviteter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

trenings- og mosjonsaktivitet
Drevet med annen trening eller mosjon
Drevet med annen trening eller mosjon: De høye tallene i 2013 skyldes at det ikke ble stilt spørsmål om «raske turer» i 2013 og at denne aktiviteten derfor inkluderes i «annen trening eller mosjon».

Brukerveiledning for statistikkbanken