Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

Til toppen

10229: Deltakelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og økonomisk status 2013 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

treningsaktivitet

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vært på joggetur , Drevet med langrenn eller gått på skitur , Drevet med svømming ,

Valgt 0 av totalt 24

ganger

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

økonomisk status


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken