Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

Til toppen
10229: Deltakelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger og økonomisk status 2013 - 2019
Sist endret
30.10.2019
Kontakt
Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 20 07 72
lrt@ssb.no

Måleenhet
Deltakelse på ulike treningsaktiviteter i løpet av de siste 12 måneder:
ganger
Referansetid
Deltakelse på ulike treningsaktiviteter i løpet av de siste 12 måneder:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
treningsaktivitet
Må velges *
ganger
Må velges *
økonomisk status
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

treningsaktivitet
Må velges *

Totalt 24 Valgte 0

ganger
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

økonomisk status

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken