Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

Til toppen

13078: Landsdel og deltakelse på friluftslivsaktiviteter (prosent) 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
friluftslivsaktivitet
Må velges *
landsdel

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

friluftslivsaktivitet

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vært på lengre fottur i skogen eller på fjellet , Vært på kortere fottur i skogen eller på fjellet , Vært på kortere spasertur ,

Valgt 0 av totalt 16


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen dekker kun uføretrygdede bosatt i privathusholdninger.

Brukerveiledning for statistikkbanken