Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

10224: Deltakelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 md., etter antall ganger, kjønn og alder 2013 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

treningsaktivitet Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

ganger Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.10.2019
Kontakt
Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 20 07 72
lrt@ssb.no

Måleenhet
Deltakelse på ulike treningsaktiviteter i løpet av de siste 12 måneder:
ganger
Referansetid
Deltakelse på ulike treningsaktiviteter i løpet av de siste 12 måneder:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken