Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09100: Kjønn, alder og deltakelse på friluftslivsaktiviteter siste 12 mnd. (prosent) 2011 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
friluftslivsaktivitet
Må velges *
kjønn
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

friluftslivsaktivitet

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vært på lengre fottur i skogen eller på fjellet , Vært på kortere fottur i skogen eller på fjellet , Vært på kortere spasertur ,

Valgt 0 av totalt 16


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I 2020 ble det benyttet webskjema for å samle inn tall for barn i alderen 6-15, mens før 2020 ble tall samlet inn med papirskjema. Dette kan ha betydning når man sammenlikner resultater fra ulike år.

Brukerveiledning for statistikkbanken