Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

05780: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter familiefase (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

familiefase

Totalt 12 Valgte

Søk

friluftslivsaktivitet Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.11.2008
Kontakt
Arne Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4671
asa@ssb.no

Måleenhet
Andel som har deltatt på ulike aktiviteter:
prosent
Referansetid
Andel som har deltatt på ulike aktiviteter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken