Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05779: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007

Arne Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4671
07.11.2008 10:00
Andel som har deltatt på ulike aktiviteter:
prosent
Andel som har deltatt på ulike aktiviteter:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vært på dagstur til fots i skogen eller på fjellet , Vært på dagstur på ski i skogen eller på fjellet , Vært på ski- eller fottur over flere dager ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sysselsatte er plassert i henholdsvis offentlig eller privat sektor etter deres hovedarbeidsforhold. Tabellen gir ikke informasjon om totalt antall arbeidsforhold. Fra 2003 er tallene basert på registerbaserte personellopplysninger. Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk, se Nærmere om forholdet mellom gammel og ny statistikk.

landsdel

Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.