Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09259: Akvakultur. Beholdning og tap/svinn av levende matfisk (grov inndeling) (F) (2010 - 2016)
07326: Akvakultur. Salg av slaktet matfisk, etter fiskeslag (F) (1976 - 2016)
03291: Akvakultur. Oppdrett av laks og regnbueørret. Nyanskaffelse og salg av varige driftsmiddel, etter anleggstype (1 000 kr) (F) (1988 - 2016)
03214: Akvakultur. Oppdrett av laks, regnbueørret og andre marine arter. Personer i arbeid og timeverk, etter produksjonstype (F) (1986 - 2016)
11518: Akvakultur. Oppdrett av skalldyr. Personer i arbeid og timeverk (F) (2007 - 2016)
07633: Akvakultur. Oppdrett av laks og regnbueørret. Personer i arbeid og timeverk, etter produksjonstype (F) (1998 - 2016)
07516: Akvakultur. Tap/svinn i matfiskproduksjon, etter fiskeslag (F) (1993 - 2016)
08192: Akvakultur. Salg av skalldyr, etter art (2000 - 2016)
08967: Akvakultur. Antall tillatelser i drift (F) (1994 - 2016)
07681: Eksport av laks og regnbueørret, etter varegruppe (1971 - 2016)
Avslutta tidsserier
07324: Akvakultur. Beholdning og tap/svinn av levende matfisk, etter fiskeslag (fin inndeling) (F) (avslutta serie) (1986 - 2012)
05219: Fiskeoppdrett av laks og regnbueørret. Svinn i matfiskproduksjon. (1 000 stk). Foreløpige tall (F) (avslutta serie) (1998 - 2003)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken