07516: Akvakultur. Tap/svinn i matfiskproduksjon, etter fiskeslag (F) 1993 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

fiskeslag

Totalt 4 Valgte

Søk

svinntype

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.05.2020
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Tap/svinn i matfiskproduksjon (1000 stk):
1000 stk
Referansetid
Tap/svinn i matfiskproduksjon (1000 stk):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall før 2007 inneholder kun registreringer av tap/svinnårsaker for laks og regnbueørret.
2019: Foreløpige tall.
Fordi noen tall ikke kan offentliggjøres, kan det for noen årganger være avvik mellom summen av alle fylkene og landstallet.
Kilde: Fiskeridirektoratet
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken