Til toppen

07516: Akvakultur. Tap/svinn i matfiskproduksjon, etter fiskeslag (F) (avslutta serie) 1993 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 27

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 11 Rogaland , 12 Hordaland (-2019) , 14 Sogn og Fjordane (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall før 2007 inneholder kun registreringer av tap/svinnårsaker for laks og regnbueørret. Fordi noen tall ikke kan offentliggjøres, kan det for noen årganger være avvik mellom summen av alle fylkene og landstallet. Kilde: Fiskeridirektoratet

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.