Til toppen

11518: Akvakultur. Oppdrett av skalldyr. Personer i arbeid og timeverk (F) (avslutta serie) 2007 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 11 Rogaland , 12 Hordaland (-2019) , 14 Sogn og Fjordane (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 11

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Under betegnelsen «skalldyr» inngår bløtdyr, krepsdyr og pigghuder.
Kilde: Fiskeridirektoratet Se liste over endringer i de regionale inndelingene.