11518: Akvakultur. Oppdrett av skalldyr. Personer i arbeid og timeverk (F) 2007 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.05.2020
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Personer i arbeid:
personer
Arbeidsinnsats (1 000 timeverk):
1 000 timeverk
Referansetid
Personer i arbeid:
31.12.
Arbeidsinnsats (1 000 timeverk):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Under betegnelsen «skalldyr» inngår bløtdyr, krepsdyr og pigghuder.
2019: Foreløpige tall.
Kilde: Fiskeridirektoratet
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken