Til toppen

07324: Akvakultur. Beholdning og tap/svinn av levende matfisk, etter fiskeslag (fin inndeling) (F) (avslutta serie) 1986 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1986 , 1987 , 1988 ,

Valgt 1 av totalt 27

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 11 Rogaland , 12 Hordaland (-2019) , 14 Sogn og Fjordane (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tapsprosenten regnes av gjennomsnittlig beholdning i løpet av året. Dette er nytt fra juni 2011. Tallene for 1986-2010 ble revidert 20.6.2011 pga ny utregningsmetode. Kilde: Fiskeridirektoratet

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Tap/svinn (prosent)

Siden noen tall ikke kan offentliggjøres, kan det for noen årganger være avvik mellom summen av alle fylkene og landstallet.