07324: Akvakultur. Beholdning og tap/svinn av levende matfisk, etter fiskeslag (fin inndeling) (F) (avslutta serie) 1986 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

fiskeslag

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.11.2013
Kontakt
Berit Storbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 423
bit@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Beholdning 1.1 (1 000 stk):
1000 stk
Tilgang (utsatt) (1 000 stk):
1000 stk
Uttak (1 000 stk):
1000 stk
Tap/svinn (1 000 stk):
1000 stk
Beholdning 31.12 (1 000 stk):
1000 stk
Tap/svinn (prosent):
prosent
Referansetid
Beholdning 1.1 (1 000 stk):
31.12.
Tilgang (utsatt) (1 000 stk):
31.12.
Uttak (1 000 stk):
31.12.
Tap/svinn (1 000 stk):
31.12.
Beholdning 31.12 (1 000 stk):
31.12.
Tap/svinn (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tapsprosenten regnes av gjennomsnittlig beholdning i løpet av året. Dette er nytt fra juni 2011. Tallene for 1986-2010 ble revidert 20.6.2011 pga ny utregningsmetode.
Kilde: Fiskeridirektoratet
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Tap/svinn (prosent)
Siden noen tall ikke kan offentliggjøres, kan det for noen årganger være avvik mellom summen av alle fylkene og landstallet.

Brukerveiledning for statistikkbanken