Til toppen

03291: Akvakultur. Oppdrett av laks og regnbueørret. Nyanskaffelse og salg av varige driftsmiddel, etter anleggstype (1 000 kr) (F) (avslutta serie) 1988 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1988 , 1989 , 1990 ,

Valgt 1 av totalt 32

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 11 Rogaland , 12 Hordaland (-2019) , 14 Sogn og Fjordane (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Der et fylke står med 0 i beholdning, kan det bety at fylket ikke har beholdning, eller at et tall ikke kan offentliggjøres. Fordi noen tall ikke kan offentliggjøres, kan det for noen årganger være avvik mellom summmen av alle fylkene og landstallene. Kilde: Fiskeridirektoratet

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.