Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03291: Akvakultur. Oppdrett av laks og regnbueørret. Nyanskaffelse og salg av varige driftsmiddel, etter anleggstype (1 000 kr) (F) (avslutta serie) 1988 - 2019

Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 482 44 530
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
29.10.2020 08:00
Driftsbygninger:
1000 kr
Sjøanlegg, maskiner og inventar:
1000 kr
Transportmiddel og annet:
1000 kr
Salg:
1000 kr
Driftsbygninger:
31.12.
Sjøanlegg, maskiner og inventar:
31.12.
Transportmiddel og annet:
31.12.
Salg:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1988 , 1989 , 1990 ,

Valgt 1 av totalt 32

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 11 Rogaland , 12 Hordaland (-2019) , 14 Sogn og Fjordane (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Der et fylke står med 0 i beholdning, kan det bety at fylket ikke har beholdning, eller at et tall ikke kan offentliggjøres. Fordi noen tall ikke kan offentliggjøres, kan det for noen årganger være avvik mellom summmen av alle fylkene og landstallene. Kilde: Fiskeridirektoratet

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.