03291: Akvakultur. Oppdrett av laks og regnbueørret. Nyanskaffelse og salg av varige driftsmiddel, etter anleggstype (1 000 kr) (F) 1988 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

anleggstype

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.05.2020
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Driftsbygninger:
1000 kr
Sjøanlegg, maskiner og inventar:
1000 kr
Transportmiddel og annet:
1000 kr
Salg:
1000 kr
Referansetid
Driftsbygninger:
31.12.
Sjøanlegg, maskiner og inventar:
31.12.
Transportmiddel og annet:
31.12.
Salg:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Der et fylke står med 0 i beholdning, kan det bety at fylket ikke har beholdning, eller at et tall ikke kan offentliggjøres. Fordi noen tall ikke kan offentliggjøres, kan det for noen årganger være avvik mellom summmen av alle fylkene og landstallene.
2019: Foreløpige tall.
Kilde: Fiskeridirektoratet
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken