03214: Akvakultur. Oppdrett av laks, regnbueørret og andre marine arter. Personer i arbeid og timeverk, etter produksjonstype (F) 1986 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

produksjonstype Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.05.2020
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Personer i arbeid:
personer
Arbeidsinnsats (1 000 timeverk):
1 000 timeverk
Referansetid
Personer i arbeid:
31.12.
Arbeidsinnsats (1 000 timeverk):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

2019: Foreløpige tall.
Kilde: Fiskeridirektoratet
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken