07681: Eksport av laks og regnbueørret, etter varegruppe 1971 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

varehovedgruppe

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 46 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.05.2017
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Laks (tonn):
tonn
Laks (1 000 kr):
1 000 kr
Ørret (tonn):
tonn
Ørret (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Laks (tonn):
31.12
Laks (1 000 kr):
31.12
Ørret (tonn):
31.12
Ørret (1 000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter produkt fra både oppdretta og vill fisk.
Siste årgang viser foreløpige tall.
statistikkvariabel
Ørret (tonn)
Revisjon av ørret tall har medført endringer fra 1999 sammenliknet med tidligere publiserte tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken