Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07326: Akvakultur. Salg av slaktet matfisk, etter fiskeslag (F) (avslutta serie) 1976 - 2019

Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 482 44 530
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
29.10.2020 08:00
Matfisk (tonn):
tonn
Matfisk (1 000 kr):
1000 kr
Matfisk (tonn):
31.12.
Matfisk (1 000 kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1976 , 1977 , 1978 ,

Valgt 1 av totalt 44

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 11 Rogaland , 12 Hordaland (-2019) , 14 Sogn og Fjordane (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For årene før 2002 er det kun tall for laks og ørret som er publisert. Der et fylke står med 0 i verdi betyr det at tallet er 0 eller mindre enn 0,5 av den brukte enheten.
Fordi noen tall ikke kan offentliggjøres, kan det for noen årganger være avvik mellom summen av alle fylkene og landstallet.
Kilde: Fiskeridirektoratet

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

18 Nordland - Nordlánnda

1976-1983: tallene oppgitt for Nordland er en sammenslåing av Nordland, Troms og Finnmark.

statistikkvariabel

Matfisk (tonn)

Mengden av fisk omfatter også fisk som er videreforedlet i eget anlegg.
29.04.2016: Tallene for laks og regnbueørret er justert med ny omregningsfaktor for perioden 2000-2011.

Matfisk (1 000 kr)

Verdien av fisk omfatter også fisk som er videreforedlet i eget anlegg.