07326: Akvakultur. Salg av slaktet matfisk, etter fiskeslag (F) 1976 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

fiskeslag

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 43 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.10.2019
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Matfisk (tonn):
tonn
Matfisk (1 000 kr):
1000 kr
Referansetid
Matfisk (tonn):
31.12.
Matfisk (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For årene før 2002 er det kun tall for laks og ørret som er publisert. Der et fylke står med 0 i verdi betyr det at tallet er 0 eller mindre enn 0,5 av den brukte enheten.
Fordi noen tall ikke kan offentliggjøres, kan det for noen årganger være avvik mellom summen av alle fylkene og landstallet.
.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
15 Møre og Romsdal
Før 2019 er kommunen 1567 Rindal regnet med i Møre og Romsdal, fra 2019 i Trøndelag. Før 2020 er kommunen 1571 Halsa regnet med i Møre og Romsdal, fra 2020 i Trøndelag. Før 2020 er kommunen 1444 Hornindal regnet med Sogn og Fjordane, fra 2020 i Møre og Romsdal.
50 Trøndelag - Trööndelage
Før 2019 er kommunen 1567 Rindal regnet med i Møre og Romsdal, fra 2019 i Trøndelag. Før 2020 er kommunen 1571 Halsa regnet med i Møre og Romsdal, fra 2020 i Trøndelag.
18 Nordland
Før 2020 er kommunen 1852 Tjeldsund regnet med i Nordland, fra 2020 i Troms og Finnmark.
18 Nordland
1976-1983: tallene oppgitt for Nordland er en sammenslåing av Nordland, Troms og Finnmark.
statistikkvariabel
Matfisk (tonn)
Mengden av fisk omfatter også fisk som er videreforedlet i eget anlegg.
29.04.2016: Tallene for laks og regnbueørret er justert med ny omregningsfaktor for perioden 2000-2011.
Matfisk (1 000 kr)
Verdien av fisk omfatter også fisk som er videreforedlet i eget anlegg.

Brukerveiledning for statistikkbanken