Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13942: Aktivitet, kapasitet og beleggsprosent i spesialisthelsetjenesten, etter tjenesteområde og helseforetak 2015 - 2023

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
Ingrid Hatlebakk Hove, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
20.06.2024 08:00
Døgnplasser:
antall
Utskrivninger:
antall
Liggedager/Oppholdsdøgn:
antall
Polikliniske konsultasjoner:
antall
Dagbehandlinger/Oppholdsdager:
antall
Sengedøgn:
antall
Beleggsprosent (SSB):
prosent
Beleggsprosent (OECD):
prosent
Døgnplasser:
31.12.
Utskrivninger:
31.12.
Liggedager/Oppholdsdøgn:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner:
31.12.
Dagbehandlinger/Oppholdsdager:
31.12.
Sengedøgn:
31.12.
Beleggsprosent (SSB):
31.12.
Beleggsprosent (OECD):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Akershus universitetssykehus HF , Oslo Universitetssykehus HF , Sunnaas sykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 37

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utskrivninger, liggedager/oppholdsdøgn og dagbehandlinger/oppholdsdager ble rettet den 13. november 2023. Rettelsen omfatter årgangene 2015-2018 for tjenesteområdet rehabilitering ved private institusjoner (og gjelder kun private foretak uten oppdragsdokument).

statistikkvariabel: Sengedøgn , tjenesteområde: Rehabilitering ved private institusjoner

Sengedøgn i private rehabiliteringsinstitusjoner ble ikke rapportert til SSB før 2020.

statistikkvariabel: Sengedøgn , tjenesteområde: I alt

Sengedøgn i private rehabiliteringsinstitusjoner ble ikke rapportert til SSB før 2020.

statistikkvariabel: Polikliniske konsultasjoner , tjenesteområde: Rehabilitering ved private institusjoner

Polikliniske konsultasjoner i private rehabiliteringsinstitusjoner ble ikke rapportert til SSB før 2019

statistikkvariabel: Polikliniske konsultasjoner , tjenesteområde: I alt

Polikliniske konsultasjoner i private rehabiliteringsinstitusjoner ble ikke rapportert til SSB før 2019

statistikkvariabel: Døgnplasser , region: St. Olavs Hospital HF

Nytt pasientadministrativt system - Helseplattformen, gir brudd i statistikken fom. 2023.