Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12939: Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall for foretak og bedrifter, etter næring (SN2007 hovedområde, 2-, 3-, 4- og 5-siffernivå) 2017 - 2021

Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
Eigil Alf Bragstad, Statistisk sentralbyrå
+47 90658960
15.06.2023 08:00
Antall enheter:
foretak/bedrifter
Endring i beholdninger av ferdige produkter og produkter under produksjon, fremstilt av enheten selv (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
mill. kr
Utgifter til langtidsleie og operasjonell leasing (mill. kr):
mill. kr
Sysselsatte:
personer
Årsverk:
årsverk
Lønnstakere:
personer
Timeverk:
timer
Utgifter til avlønning av vikarer (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Sosiale kostnader (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Omsetning fra primær næringsvirksomhet (mill. kr):
mill. kr
Omsetning fra annen industriell virksomhet (mill. kr):
mill. kr
Omsetning fra anleggsvirksomhet (mill. kr):
mill. kr
Omsetning tjenestevirksomhet (mill. kr):
mill. kr
Omsetning fra varehandel (mill. kr):
mill. kr
Omsetning fra byggvirksomhet (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av tomt (mill. kr):
mill. kr
Anlegg under utførelse (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av maskiner, verktøy, inventar, programvare og personbiler (mill. kr):
mill. kr
Salg av anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Betalt til underleverandører (mill. kr):
mill. kr
Antall enheter:
31.12.
Endring i beholdninger av ferdige produkter og produkter under produksjon, fremstilt av enheten selv (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
31.12.
Utgifter til langtidsleie og operasjonell leasing (mill. kr):
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Årsverk:
31.12.
Lønnstakere:
31.12.
Timeverk:
31.12.
Utgifter til avlønning av vikarer (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Sosiale kostnader (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Omsetning fra primær næringsvirksomhet (mill. kr):
31.12.
Omsetning fra annen industriell virksomhet (mill. kr):
31.12.
Omsetning fra anleggsvirksomhet (mill. kr):
31.12.
Omsetning tjenestevirksomhet (mill. kr):
31.12.
Omsetning fra varehandel (mill. kr):
31.12.
Omsetning fra byggvirksomhet (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Kjøp av tomt (mill. kr):
31.12.
Anlegg under utførelse (mill. kr):
31.12.
Kjøp av maskiner, verktøy, inventar, programvare og personbiler (mill. kr):
31.12.
Salg av anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Betalt til underleverandører (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall enheter , Endring i beholdninger av ferdige produkter og produkter under produksjon, fremstilt av enheten selv (mill. kr) , Produksjonsverdi (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 29

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er uten merverdiavgift. Fra 2017 inngår tomter i bruttoinvesteringsbegrepet.

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

Bruttoinvesteringer for 2019 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere årganger, på grunn av implementering av IFRS16.