Næringenes økonomiske utvikling

12939: Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall for foretak og bedrifter, etter næring (SN2007 hovedområde, 2-, 3-, 4- og 5-siffernivå) 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 29 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 4 Valgte

Søk

foretak/bedrift Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.04.2020
Kontakt
Magnus Dybwik Larsen, Statistisk sentralbyrå
+47 948 23 498
mdl@ssb.no

Måleenhet
Antall enheter:
foretak/bedrifter
Endring i beholdninger av ferdige produkter og produkter under produksjon, fremstilt av enheten selv (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
mill. kr
Utgifter til langtidsleie og operasjonell leasing (mill. kr):
mill. kr
Sysselsatte:
personer
Årsverk:
årsverk
Lønnstakere:
personer
Timeverk:
timer
Utgifter til avlønning av vikarer (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Sosiale kostnader (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Omsetning fra primær næringsvirksomhet (prosent):
prosent
Omsetning fra annen industriell virksomhet  (prosent):
prosent
Omsetning fra anleggsvirksomhet  (prosent):
prosent
Omsetning tjenestevirksomhet (prosent):
prosent
Omsetning fra varehandel (prosent):
prosent
Omsetning fra byggvirksomhet  (prosent):
prosent
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av tomt (mill. kr):
mill. kr
Anlegg under utførelse (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av maskiner, verktøy, inventar, programvare og personbiler (mill. kr):
mill. kr
Salg av anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Betalt til underleverandører (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall enheter:
31.12.
Endring i beholdninger av ferdige produkter og produkter under produksjon, fremstilt av enheten selv (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
31.12.
Utgifter til langtidsleie og operasjonell leasing (mill. kr):
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Årsverk:
31.12.
Lønnstakere:
31.12.
Timeverk:
31.12.
Utgifter til avlønning av vikarer (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Sosiale kostnader (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Omsetning fra primær næringsvirksomhet (prosent):
31.12.
Omsetning fra annen industriell virksomhet  (prosent):
31.12.
Omsetning fra anleggsvirksomhet  (prosent):
31.12.
Omsetning tjenestevirksomhet (prosent):
31.12.
Omsetning fra varehandel (prosent):
31.12.
Omsetning fra byggvirksomhet  (prosent):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Kjøp av tomt (mill. kr):
31.12.
Anlegg under utførelse (mill. kr):
31.12.
Kjøp av maskiner, verktøy, inventar, programvare og personbiler (mill. kr):
31.12.
Salg av anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Betalt til underleverandører (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene er uten merverdiavgift.
Fra 2018 inngår tomter i bruttoinvesteringsbegrepet.
næring (SN2007)
43.220 VVS-arbeid
43.220 VVS-arbeid er fra 01.01.2013 splitta i 2 undergrupper:

43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid

43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid

Brukerveiledning for statistikkbanken