Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
12939: Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall for foretak og bedrifter, etter næring (SN2007 hovedområde, 2-, 3-, 4- og 5-siffernivå) 2018
Sist endret
29.04.2020
Kontakt
Magnus Dybwik Larsen, Statistisk sentralbyrå
+47 948 23 498
mdl@ssb.no

Måleenhet
Antall enheter:
foretak/bedrifter
Endring i beholdninger av ferdige produkter og produkter under produksjon, fremstilt av enheten selv (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
mill. kr
Utgifter til langtidsleie og operasjonell leasing (mill. kr):
mill. kr
Sysselsatte:
personer
Årsverk:
årsverk
Lønnstakere:
personer
Timeverk:
timer
Utgifter til avlønning av vikarer (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Sosiale kostnader (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Omsetning fra primær næringsvirksomhet (prosent):
prosent
Omsetning fra annen industriell virksomhet  (prosent):
prosent
Omsetning fra anleggsvirksomhet  (prosent):
prosent
Omsetning tjenestevirksomhet (prosent):
prosent
Omsetning fra varehandel (prosent):
prosent
Omsetning fra byggvirksomhet  (prosent):
prosent
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av tomt (mill. kr):
mill. kr
Anlegg under utførelse (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av maskiner, verktøy, inventar, programvare og personbiler (mill. kr):
mill. kr
Salg av anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Betalt til underleverandører (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall enheter:
31.12.
Endring i beholdninger av ferdige produkter og produkter under produksjon, fremstilt av enheten selv (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
31.12.
Utgifter til langtidsleie og operasjonell leasing (mill. kr):
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Årsverk:
31.12.
Lønnstakere:
31.12.
Timeverk:
31.12.
Utgifter til avlønning av vikarer (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Sosiale kostnader (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Omsetning fra primær næringsvirksomhet (prosent):
31.12.
Omsetning fra annen industriell virksomhet  (prosent):
31.12.
Omsetning fra anleggsvirksomhet  (prosent):
31.12.
Omsetning tjenestevirksomhet (prosent):
31.12.
Omsetning fra varehandel (prosent):
31.12.
Omsetning fra byggvirksomhet  (prosent):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Kjøp av tomt (mill. kr):
31.12.
Anlegg under utførelse (mill. kr):
31.12.
Kjøp av maskiner, verktøy, inventar, programvare og personbiler (mill. kr):
31.12.
Salg av anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Betalt til underleverandører (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
foretak/bedrift
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *

Totalt 29 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

foretak/bedrift
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene er uten merverdiavgift.
Fra 2018 inngår tomter i bruttoinvesteringsbegrepet.
næring (SN2007)
43.220 VVS-arbeid
43.220 VVS-arbeid er fra 01.01.2013 splitta i 2 undergrupper:

43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid

43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid

Brukerveiledning for statistikkbanken