Næringenes økonomiske utvikling

12938: Varehandel. Hovedtall for foretak og bedrifter, etter næring (SN2007 hovedområde, 2-, 3-, 4- og 5-siffernivå) 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 4 Valgte

Søk

foretak/bedrift Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.04.2020
Kontakt
Magnus Dybwik Larsen, Statistisk sentralbyrå
+47 948 23 498
mdl@ssb.no

Måleenhet
Antall enheter:
foretak/bedrifter
Sysselsatte:
personer
Lønnstakere:
personer
Årsverk:
årsverk
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Omsetning fra netthandel (mill. kr):
mill. kr
Omsetning fra jordbruk, skogbruk, fisking og industri (mill. kr):
mill. kr
Omsetning fra tjenestevirksomhet (mill. kr):
mill. kr
Omsetning fra varehandel (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Brutto fortjeneste handelsvarer (mill. kr):
mill. kr
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Beholdningsendring av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Beholdningsendring av varer og tjenester for videresalg (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
mill. kr
Utgifter til avlønning av vikarer (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Sosiale kostnader (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av tomt (mill. kr):
mill. kr
Anlegg under utførelse (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av maskiner, verktøy, inventar, programvare og personbiler (mill. kr):
mill. kr
Salg av anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall enheter:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Lønnstakere:
31.12.
Årsverk:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Omsetning fra netthandel (mill. kr):
31.12.
Omsetning fra jordbruk, skogbruk, fisking og industri (mill. kr):
31.12.
Omsetning fra tjenestevirksomhet (mill. kr):
31.12.
Omsetning fra varehandel (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Brutto fortjeneste handelsvarer (mill. kr):
31.12.
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Beholdningsendring av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Beholdningsendring av varer og tjenester for videresalg (mill. kr):
31.12.
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
31.12.
Utgifter til avlønning av vikarer (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Sosiale kostnader (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Kjøp av tomt (mill. kr):
31.12.
Anlegg under utførelse (mill. kr):
31.12.
Kjøp av maskiner, verktøy, inventar, programvare og personbiler (mill. kr):
31.12.
Salg av anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene er uten merverdiavgift.
Fra 2018 inngår tomter i bruttoinvesteringsbegrepet.

Brukerveiledning for statistikkbanken