Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

12938: Varehandel. Hovedtall for foretak og bedrifter, etter næring (SN2007 hovedområde, 2-, 3-, 4- og 5-siffernivå) 2017 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall enheter , Sysselsatte , Lønnstakere ,

Valgt 1 av totalt 26

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er uten merverdiavgift. Fra 2018 inngår tomter i bruttoinvesteringsbegrepet.

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

Bruttoinvesteringer for 2019 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere årganger, på grunn av implementering av IFRS16.