Antall arbeidsforhold og lønn

11676: Lønnstakere og jobber, etter arbeidssted, innvandringskategori og landbakgrunn (F) 2016K1 - 2019K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

innvandringskategori Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

landbakgrunn Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.11.2019
Kontakt
Nina Gunnes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 417
nig@ssb.no

Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
ksb@ssb.no

Sigrid Hendriks Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 334
shm@ssb.no

Måleenhet
Antall lønnstakere:
personer
Antall jobber (arbeidsforhold):
arbeidsforhold
Referansetid
Antall lønnstakere:
Slutten av kvartalet
Antall jobber (arbeidsforhold):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen inkluderer ikke statsløse lønnstakere eller lønnstakere med ukjent landbakgrunn.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken