Sysselsetting, registerbasert

11396: Lønnstakere (15-74 år), etter arbeidssted og næring (17 grupper, SN2007) (ujusterte tall). 4. kvartal (K) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 446 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.03.2018
Kontakt
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4532
rby@ssb.no

Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4790
ebs@ssb.no

Måleenhet
Lønnstakere:
personer
Referansetid
Lønnstakere:
4. kvartal
Målemetode
Lønnstakere:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Lønnstakere:
Nei
Sesongjustert
Lønnstakere:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
Denne tabellen viser de ordinære (ujusterte) lønnstakertallene. Tabell 11365 omfatter lønnstakere fra 2008-2015, der 2015 er justert slikt at det gir bedre sammenlignbarhet med tidligere årganger. Mer informasjon i artikkelen «Ny beregning letter sammenligning» .
Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4. kvartal 2015 ligger antall lønnstakere i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU). Tidligere år var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall lønnstakere. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken