Fordringer og gjeld overfor utlandet

10644: Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter funksjon, objekt og sektor. Kvartalstall (mill. kr) 2012K1 - 2017K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fordringer og gjeld Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

funksjon/objekt/sektor

Totalt 145 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.03.2018
Kontakt
Eirin Totland, Statistisk sentralbyrå
+47 21094520
iri@ssb.no

Einar Goplen, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2636
egp@ssb.no

Måleenhet
Beholdning:
mill. kr
Transaksjoner:
mill. kr
Referansetid
Beholdning:
31.03., 30.06., 30.09. og 31.12.
Transaksjoner:
31.03., 30.06., 30.09. og 31.12.
Målemetode
Beholdning:
Situasjon (tidspunkt)
Transaksjoner:
Situasjon (tidspunkt)
Pristype
Beholdning:
Løpende priser
Transaksjoner:
Løpende priser
Kalenderjustert
Beholdning:
Nei
Transaksjoner:
Nei
Sesongjustert
Beholdning:
Nei
Transaksjoner:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

funksjon/objekt/sektor
Funksjon 3.5 (Internasjonale reserver) med underliggende objekter har kun beløp på fordringssiden da dette er Norges Banks fordringer overfor Det internasjonale valutafondet (IMF). Tilsvarende har objekt 3.4.7 (Gjeld - Spesielle trekkrettigheter (SDR)) kun tall på gjeldssiden da dette er Norges Banks gjeld til Det internasjonale valutafondet (IMF)
funksjon/objekt/sektor
Funksjon 3.5 (Internasjonale reserver) med underliggende objekter har kun beløp på fordringssiden da dette er Norges Banks fordringer overfor Det internasjonale valutafondet (IMF). Tilsvarende har objekt 3.4.7 (Gjeld - Spesielle trekkrettigheter (SDR)) kun tall på gjeldssiden da dette er Norges Banks gjeld til Det internasjonale valutafondet (IMF)

Brukerveiledning for statistikkbanken