Til toppen

10644: Finansregnskap overfor utlandet, beholdninger. Etter funksjon, objekt og sektor. Kvartalstall (mill. kr) 2012K1 - 2020K3

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
fordringer og gjeld
Må velges *
funksjon / objekt / sektor

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012K1 , 2012K2 , 2012K3 ,

Valgt 1 av totalt 35

fordringer og gjeld

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3 SUM TOTAL , 3.1 Direkteinvesteringer , 3.1.1 Aksjer, andeler og annen egenkapital ,

Valgt 0 av totalt 145

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Transaksjoner i finansielle derivater inngår i annen kapital under andre finansinvesteringer. Det er betydelig usikkerhet i transaksjonstallene for dette objektet. Dette skyldes usikkerhet knyttet til beregningsmetodene for derivater.
funksjon / objekt / sektor
3.4.7 Gjeld - Spesielle trekkrettigheter (SDR)
Objekt 3.4.7 Gjeld - Spesielle trekkrettigheter (SDR) har kun tall på gjeldssiden da dette er Norges Banks gjeld til Det internasjonale valutafondet (IMF)
3.5 Internasjonale reserver
Funksjon 3.5 (Internasjonale reserver) med underliggende objekter har kun beløp på fordringssiden da dette er Norges Banks fordringer overfor Det internasjonale valutafondet (IMF).

Brukerveiledning for statistikkbanken