Utenriksregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10644: Finansregnskap overfor utlandet, beholdninger og transaksjoner. Etter funksjon, objekt og sektor. Kvartalstall (mill. kr) 2005K1 - 2023K3

Linda Wietfeldt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 48
17.01.2024 08:00
Beholdning:
mill. kr
Transaksjoner:
mill. kr
Beholdning:
31.03., 30.06., 30.09. og 31.12.
Transaksjoner:
31.03., 30.06., 30.09. og 31.12.
Beholdning:
Løpende priser
Transaksjoner:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005K1 , 2005K2 , 2005K3 ,

Valgt 1 av totalt 75

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3 SUM TOTAL , 3.1 Direkteinvesteringer , 3.1.1 Aksjer, andeler og annen egenkapital ,

Valgt 0 av totalt 150

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Transaksjoner i finansielle derivater inngår i annen kapital under andre finansinvesteringer. Det er betydelig usikkerhet i transaksjonstallene for dette objektet. Dette skyldes usikkerhet knyttet til beregningsmetodene for derivater. Pengemarkedsfond omtales i bransjestandard som likviditetsfond.

funksjon / objekt / sektor

3.4.7 Gjeld - Spesielle trekkrettigheter (SDR)

Objekt 3.4.7 Gjeld - Spesielle trekkrettigheter (SDR) har kun tall på gjeldssiden da dette er Norges Banks gjeld til Det internasjonale valutafondet (IMF)

3.5 Internasjonale reserver

Funksjon 3.5 (Internasjonale reserver) med underliggende objekter har kun beløp på fordringssiden da dette er Norges Banks fordringer overfor Det internasjonale valutafondet (IMF).