Til toppen
10644: Finansregnskap overfor utlandet, beholdninger. Etter funksjon, objekt og sektor. Kvartalstall (mill. kr) 2012K1 - 2020K2
Sist endret
02.09.2020
Kontakt
Linda Wietfeldt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 48
lwi@ssb.no

Måleenhet
Beholdning:
mill. kr
Transaksjoner:
mill. kr
Referansetid
Beholdning:
31.03., 30.06., 30.09. og 31.12.
Transaksjoner:
31.03., 30.06., 30.09. og 31.12.
Pristype
Beholdning:
Løpende priser
Transaksjoner:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
fordringer og gjeld
Må velges *
funksjon / objekt / sektor
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 34 Valgte 1

fordringer og gjeld
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0


Totalt 145 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Transaksjoner i finansielle derivater inngår i annen kapital under andre finansinvesteringer. Det er betydelig usikkerhet i transaksjonstallene for dette objektet. Dette skyldes usikkerhet knyttet til beregningsmetodene for derivater.
funksjon / objekt / sektor
3.4.7 Gjeld - Spesielle trekkrettigheter (SDR)
Objekt 3.4.7 Gjeld - Spesielle trekkrettigheter (SDR) har kun tall på gjeldssiden da dette er Norges Banks gjeld til Det internasjonale valutafondet (IMF)
3.5 Internasjonale reserver
Funksjon 3.5 (Internasjonale reserver) med underliggende objekter har kun beløp på fordringssiden da dette er Norges Banks fordringer overfor Det internasjonale valutafondet (IMF).

Brukerveiledning for statistikkbanken