Skatt for personer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09914: Inntekt, formue, gjeld og skatt for bosatte personer i tettsteder med minst 10 000 innbyggere (T) (avslutta serie) 2010 - 2011

Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 54 91
24.05.2013 10:00
Antall bosatte personer:
personer
Bruttoinntekt (gjennomsnitt):
kr
Bruttoinntekt (median):
kr
Alminnelig inntekt etter særfradrag (gjennomsnitt):
kr
Alminnelig inntekt etter særfradrag (median):
kr
Pensjonsgivende inntekt (gjennomsnitt):
kr
Pensjonsgivende inntekt (median):
kr
Skattepliktig bruttoformue (gjennomsnitt):
kr
Skattepliktig bruttoformue (median):
kr
Gjeld (gjennomsnitt):
kr
Gjeld (median):
kr
Utlignet skatt (gjennomsnitt):
kr
Utlignet skatt (median):
kr
Antall bosatte personer:
31.12.
Bruttoinntekt (gjennomsnitt):
31.12.
Bruttoinntekt (median):
31.12.
Alminnelig inntekt etter særfradrag (gjennomsnitt):
31.12.
Alminnelig inntekt etter særfradrag (median):
31.12.
Pensjonsgivende inntekt (gjennomsnitt):
31.12.
Pensjonsgivende inntekt (median):
31.12.
Skattepliktig bruttoformue (gjennomsnitt):
31.12.
Skattepliktig bruttoformue (median):
31.12.
Gjeld (gjennomsnitt):
31.12.
Gjeld (median):
31.12.
Utlignet skatt (gjennomsnitt):
31.12.
Utlignet skatt (median):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall bosatte personer , Bruttoinntekt (gjennomsnitt) , Bruttoinntekt (median) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Halden , Fredrikstad/Sarpsborg , Moss ,

Valgt 0 av totalt 48

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tettbygd område med minst 200 bosatte der avstanden mellom husene som regel ikke overstiger 50 meter. Tettsted avgrenses uavhengig av administrative grenser.