Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

09605: Inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter grad av yrkestilknytning, inntektskilde, alder og kjønn. Antall og gjennomsnitt 1999 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

inntektskilde Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 14 Valgte

Søk

pensjonsstatus Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.03.2020
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Bosatte personer:
personer
Personer med beløp:
personer
Gjennomsnitt for de med beløp (nominelle kroner):
nominelle kroner
Gjennomsnitt for alle (nominelle kroner):
nominelle kroner
Referansetid
Bosatte personer:
31.12.
Personer med beløp:
31.12.
Gjennomsnitt for de med beløp (nominelle kroner):
31.12.
Gjennomsnitt for alle (nominelle kroner):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Yrkesaktive personer inkluderer personer med registrerte lønns- og eller næringsinntekter i løpet av kalenderåret.

Brukerveiledning for statistikkbanken