Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
09605: Inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter grad av yrkestilknytning, inntektskilde, alder og kjønn. Antall og gjennomsnitt 1999 - 2018
Sist endret
12.03.2020
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Bosatte personer:
personer
Personer med beløp:
personer
Gjennomsnitt for de med beløp (nominelle kroner):
nominelle kroner
Gjennomsnitt for alle (nominelle kroner):
nominelle kroner
Referansetid
Bosatte personer:
31.12.
Personer med beløp:
31.12.
Gjennomsnitt for de med beløp (nominelle kroner):
31.12.
Gjennomsnitt for alle (nominelle kroner):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
inntektskilde
Må velges *
pensjonsstatus
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 20

Må velges *

Valgt 0 av totalt 10

pensjonsstatus
Må velges *

Valgt 0 av totalt 3


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
alder

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Yrkesaktive personer inkluderer personer med registrerte lønns- og eller næringsinntekter i løpet av kalenderåret.

Brukerveiledning for statistikkbanken