Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

09605: Inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter grad av yrkestilknytning, inntektskilde, alder og kjønn. Antall og gjennomsnitt 1999 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
inntektskilde
Må velges *
pensjonsstatus
Må velges *
kjønn
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrkesinntekter , Overføringer , Alderspensjon fra folketrygden ,

Valgt 0 av totalt 10

pensjonsstatus

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 60 år eller eldre , 60-61 år , 60-75 år ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Yrkesaktive personer inkluderer personer med registrerte lønns- og eller næringsinntekter i løpet av kalenderåret.

Brukerveiledning for statistikkbanken