09445: Verdipapirer registrert i VPS. Beholdninger, transaksjoner og avkastning, etter eiersektor, utstedersektor og verdipapirtype (mill. kr) 2012K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

verdipapirtype

Totalt 6 Valgte

Søk

eiersektor

Totalt 8 Valgte

Søk

utstedersektor

Totalt 8 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.05.2020
Kontakt
Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Henrik Holck Johannessen, Statistisk sentralbyrå
+47 928 26 810
hhj@ssb.no

Måleenhet
Beholdning (markedsverdi):
mill. kr
Netto kjøp/salg:
mill. kr
Utbytte/renteavkasting:
mill. kr
Beholdning (pålydende verdi):
mill. kr
Referansetid
Beholdning (markedsverdi):
Slutten av kvartalet
Netto kjøp/salg:
Slutten av kvartalet
Utbytte/renteavkasting:
Slutten av kvartalet
Beholdning (pålydende verdi):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken