Verdipapirer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09445: Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen. Beholdninger, transaksjoner og avkastning, etter eiersektor, utstedersektor og verdipapirtype (mill. kr) 2012K1 - 2024K1

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
Harald Stormoen, Statistisk sentralbyrå
+47 95 91 95 91
Steven Chun Wei Got, Statistisk sentralbyrå
+47 90826827
23.05.2024 08:00
Beholdning (markedsverdi):
mill. kr
Netto kjøp/salg:
mill. kr
Utbytte/renteavkasting:
mill. kr
Beholdning (pålydende verdi):
mill. kr
Beholdning (markedsverdi):
Slutten av kvartalet
Netto kjøp/salg:
Slutten av kvartalet
Utbytte/renteavkasting:
Slutten av kvartalet
Beholdning (pålydende verdi):
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012K1 , 2012K2 , 2012K3 ,

Valgt 1 av totalt 49

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000