Til toppen
09445: Verdipapirer registrert i VPS. Beholdninger, transaksjoner og avkastning, etter eiersektor, utstedersektor og verdipapirtype (mill. kr) 2012K1 - 2020K2
Sist endret
20.08.2020
Kontakt
Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Beholdning (markedsverdi):
mill. kr
Netto kjøp/salg:
mill. kr
Utbytte/renteavkasting:
mill. kr
Beholdning (pålydende verdi):
mill. kr
Referansetid
Beholdning (markedsverdi):
Slutten av kvartalet
Netto kjøp/salg:
Slutten av kvartalet
Utbytte/renteavkasting:
Slutten av kvartalet
Beholdning (pålydende verdi):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
verdipapirtype
eiersektor
utstedersektor
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 34 Valgte 1


Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken