Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

07751: Sammensetning av samlet husholdningsinntekt, etter desilfordelt inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala). Prosent 1990 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

inntekt etter skatt per forbruksenhet

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Anne Berit Dalgard, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 673
ada@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Lønnsintekter (prosent):
prosent
Netto næringsinntekter:
prosent
Kapitalinntekter:
prosent
Overføringer:
prosent
Samlet inntekt:
prosent
Utlignet skatt:
prosent
Negative overføringer:
prosent
Inntekt etter skatt:
prosent
Referansetid
Lønnsintekter (prosent):
31.12
Netto næringsinntekter:
31.12
Kapitalinntekter:
31.12
Overføringer:
31.12
Samlet inntekt:
31.12
Utlignet skatt:
31.12
Negative overføringer:
31.12
Inntekt etter skatt:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken