Verdipapirer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07083: Verdipapirer registrert i VPS, etter eiersektor, utstedersektor og verdipapirtype (mill. kr) (avslutta serie) 2006K3 - 2011K4

Christian Næsheim Solland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 60
Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
14.05.2012 10:00
Beholding (markedsverdi):
mill. kr
Netto kjøp/salg:
mill. kr
Avkastning:
mill. kr
Beholdning (pålydende verdi):
mill. kr
Beholding (markedsverdi):
Slutten av kvartalet
Netto kjøp/salg:
Slutten av kvartalet
Avkastning:
Slutten av kvartalet
Beholdning (pålydende verdi):
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K3 , 2006K4 , 2007K1 ,

Valgt 1 av totalt 22

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Netto kjøp/salg verdier må kun sees i sammenheng med beholdninger til markedsverdi.