07083: Verdipapirer registrert i VPS, etter eiersektor, utstedersektor og verdipapirtype (mill. kr) (avslutta serie) 2006K3 - 2011K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

verdipapirtype

Totalt 4 Valgte

Søk

eiersektor

Totalt 6 Valgte

Søk

utstedersektor

Totalt 6 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.05.2012
Kontakt
Christian Næsheim Solland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 60
cns@ssb.no

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Beholding (markedsverdi):
mill. kr
Netto kjøp/salg:
mill. kr
Avkastning:
mill. kr
Beholdning (pålydende verdi):
mill. kr
Referansetid
Beholding (markedsverdi):
Slutten av kvartalet
Netto kjøp/salg:
Slutten av kvartalet
Avkastning:
Slutten av kvartalet
Beholdning (pålydende verdi):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Netto kjøp/salg verdier må kun sees i sammenheng med beholdninger til markedsverdi.

Brukerveiledning for statistikkbanken