Til toppen
07083: Verdipapirer registrert i VPS, etter eiersektor, utstedersektor og verdipapirtype (mill. kr) (avslutta serie) 2006K3 - 2011K4
Sist endret
14.05.2012
Kontakt
Christian Næsheim Solland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 60
cns@ssb.no

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Beholding (markedsverdi):
mill. kr
Netto kjøp/salg:
mill. kr
Avkastning:
mill. kr
Beholdning (pålydende verdi):
mill. kr
Referansetid
Beholding (markedsverdi):
Slutten av kvartalet
Netto kjøp/salg:
Slutten av kvartalet
Avkastning:
Slutten av kvartalet
Beholdning (pålydende verdi):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
verdipapirtype
eiersektor
utstedersektor
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 22 Valgte 1


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
eiersektor

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
utstedersektor

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Netto kjøp/salg verdier må kun sees i sammenheng med beholdninger til markedsverdi.

Brukerveiledning for statistikkbanken