Til toppen

07083: Verdipapirer registrert i VPS, etter eiersektor, utstedersektor og verdipapirtype (mill. kr) (avslutta serie) 2006K3 - 2011K4

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K3 , 2006K4 , 2007K1 ,

Valgt 1 av totalt 22


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

eiersektor


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

utstedersektor


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Netto kjøp/salg verdier må kun sees i sammenheng med beholdninger til markedsverdi.

Brukerveiledning for statistikkbanken