Skatt for personer

Til toppen

05671: Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre. Median (kr) (K) 1993 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006. Bruttoinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

statistikkvariabel

Alminnelig inntekt etter særfradrag (median)

Negative beløp satt lik 0.