Skatt for personer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05658: Personinntekt fra ligninga. Antall og gjennomsnitt for de med beløp, alle personer (F) (avslutta serie) 1993 - 2013

Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 54 91
13.11.2014 10:00
Personer med personinntekt lønn:
personer
Personer med personinntekt pensjoner:
personer
Personer med personinntekt primærnæringer:
personer
Personer med personinntekt liberalt yrke:
personer
Personer med personinntekt annen næring:
personer
Personinntekt lønn (gjennomsnitt i kr):
kr
Personinntekt pensjoner (gjennomsnitt i kr):
kr
Personinntekt primærnæringer (gjennomsnitt i kr):
kr
Personinntekt liberalt yrke (gjennomsnitt i kr):
kr
Personinntekt annen næring (gjennomsnitt i kr):
kr
Personer med personinntekt lønn:
31.12.
Personer med personinntekt pensjoner:
31.12.
Personer med personinntekt primærnæringer:
31.12.
Personer med personinntekt liberalt yrke:
31.12.
Personer med personinntekt annen næring:
31.12.
Personinntekt lønn (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Personinntekt pensjoner (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Personinntekt primærnæringer (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Personinntekt liberalt yrke (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Personinntekt annen næring (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer med personinntekt lønn , Personer med personinntekt pensjoner , Personer med personinntekt primærnæringer ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 32 Akershus , 30 Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 33

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2000 er personinntekt fra familiebarnehage inkludert i personinntekt fra annen næring. I årene 1993 og 1994 og fra 2006 er også liberalt yrke inkludert i annen næring. Fra 2012 er personinntekt fra jord-/skogbruk inkludert i personinntekt annen næring. Personinntekt primærnæring inneholder bare personinntekt fiske og fangst fra 2012. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.