Skatt for personer

Til toppen

05658: Personinntekt fra ligninga. Antall og gjennomsnitt for de med beløp, alle personer (F) (avslutta serie) 1993 - 2013

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer med personinntekt lønn , Personer med personinntekt pensjoner , Personer med personinntekt primærnæringer ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2000 er personinntekt fra familiebarnehage inkludert i personinntekt fra annen næring. I årene 1993 og 1994 og fra 2006 er også liberalt yrke inkludert i annen næring. Fra 2012 er personinntekt fra jord-/skogbruk inkludert i personinntekt annen næring. Personinntekt primærnæring inneholder bare personinntekt fiske og fangst fra 2012. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.