Skatt for personer

Til toppen
05658: Personinntekt fra ligninga. Antall og gjennomsnitt for de med beløp, alle personer (F) (avslutta serie) 1993 - 2013
Sist endret
13.11.2014
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Personer med personinntekt lønn:
personer
Personer med personinntekt pensjoner:
personer
Personer med personinntekt primærnæringer:
personer
Personer med personinntekt liberalt yrke:
personer
Personer med personinntekt annen næring:
personer
Personinntekt lønn (gjennomsnitt i kr):
kr
Personinntekt pensjoner (gjennomsnitt i kr):
kr
Personinntekt primærnæringer (gjennomsnitt i kr):
kr
Personinntekt liberalt yrke (gjennomsnitt i kr):
kr
Personinntekt annen næring (gjennomsnitt i kr):
kr
Referansetid
Personer med personinntekt lønn:
31.12.
Personer med personinntekt pensjoner:
31.12.
Personer med personinntekt primærnæringer:
31.12.
Personer med personinntekt liberalt yrke:
31.12.
Personer med personinntekt annen næring:
31.12.
Personinntekt lønn (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Personinntekt pensjoner (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Personinntekt primærnæringer (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Personinntekt liberalt yrke (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Personinntekt annen næring (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

Må velges *

Totalt 26 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2000 er personinntekt fra familiebarnehage inkludert i personinntekt fra annen næring. I årene 1993 og 1994 og fra 2006 er også liberalt yrke inkludert i annen næring. Fra 2012 er personinntekt fra jord-/skogbruk inkludert i personinntekt annen næring. Personinntekt primærnæring inneholder bare personinntekt fiske og fangst fra 2012.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken