Skatt for personer

03068: Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (K) 1993 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.02.2020
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig bruttoinntekt:
kr
Gjennomsnittlig personinntekt lønn:
kr
Gjennomsnittlig inntektsfradrag:
kr
Fastsatt skatt:
kr
Alminnelig inntekt etter særfradrag:
kr
Referansetid
Gjennomsnittlig bruttoinntekt:
31.12.
Gjennomsnittlig personinntekt lønn:
31.12.
Gjennomsnittlig inntektsfradrag:
31.12.
Fastsatt skatt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Gjennomsnittlig personinntekt lønn
Attførings- og rehabiliteringspengar vart frå og med 2002 førte som lønnsinntekt og ikkje som yting frå folketrygda. (Lønnsinntekt)
Alminnelig inntekt etter særfradrag
Negative beløp satt lik 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken