01960: Kjøretøygrupper 1950 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 70 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.03.2020
Kontakt
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Kjøretøy i alt:
kjøretøy
Personbiler:
kjøretøy
Busser:
kjøretøy
Varebiler:
kjøretøy
Lastebiler:
kjøretøy
Kombinerte biler:
kjøretøy
Traktorer m.v:
kjøretøy
Motorredskap:
kjøretøy
Mopeder:
kjøretøy
Lette motorsykler:
kjøretøy
Tunge motorsykler:
kjøretøy
Beltemotorsykler:
kjøretøy
Tilhengere:
kjøretøy
Referansetid
Kjøretøy i alt:
31.12.
Personbiler:
31.12.
Busser:
31.12.
Varebiler:
31.12.
Lastebiler:
31.12.
Kombinerte biler:
31.12.
Traktorer m.v:
31.12.
Motorredskap:
31.12.
Mopeder:
31.12.
Lette motorsykler:
31.12.
Tunge motorsykler:
31.12.
Beltemotorsykler:
31.12.
Tilhengere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 1971 har traktorer, motorredskap og tilhengere fått generell registreringsplikt, og registreringstallet fra 1971 omfatter derfor også kjøretøyer som tidligere har vært nyttet uregistrert.
Fra og med 1973 inkluderer tallene bare kjøretøy med påmontert skilt pr 31. desember. Før 1973 inkluderer tallene kjøretøy med påmonterte skilt pr 31. desember, og kjøretøy som var blitt avskiltet i løpet av det siste året
statistikkvariabel
Personbiler
Inkluderer ambulanser.
Lastebiler
Omfatter bl.a. bergingsbiler, brannbiler, kjølebiler, brøytebiler og weasler.
Traktorer m.v
Medregnet motortraller og gaffeltrucker.

Brukerveiledning for statistikkbanken