Bilparken

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

01960: Kjøretøygrupper 1950 - 2023

Jan Sulavik, Statistisk sentralbyrå
+47 411 80 181
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
03.04.2024 08:00
Kjøretøy i alt:
kjøretøy
Personbiler:
kjøretøy
Busser:
kjøretøy
Varebiler:
kjøretøy
Lastebiler:
kjøretøy
Kombinerte biler:
kjøretøy
Traktorer m.v:
kjøretøy
Motorredskap:
kjøretøy
Mopeder:
kjøretøy
Lette motorsykler:
kjøretøy
Tunge motorsykler:
kjøretøy
Snøscooter:
kjøretøy
Tilhengere:
kjøretøy
Kjøretøy i alt:
31.12.
Personbiler:
31.12.
Busser:
31.12.
Varebiler:
31.12.
Lastebiler:
31.12.
Kombinerte biler:
31.12.
Traktorer m.v:
31.12.
Motorredskap:
31.12.
Mopeder:
31.12.
Lette motorsykler:
31.12.
Tunge motorsykler:
31.12.
Snøscooter:
31.12.
Tilhengere:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kjøretøy i alt , Personbiler , Busser ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1950 , 1951 , 1952 ,

Valgt 1 av totalt 74

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 1971 har traktorer, motorredskap og tilhengere fått generell registreringsplikt, og registreringstallet fra 1971 omfatter derfor også kjøretøyer som tidligere har vært nyttet uregistrert. Fra og med 1973 inkluderer tallene bare kjøretøy med påmontert skilt pr 31. desember. Før 1973 inkluderer tallene kjøretøy med påmonterte skilt pr 31. desember, og kjøretøy som var blitt avskiltet i løpet av det siste året

statistikkvariabel

Personbiler

Inkluderer ambulanser.

Lastebiler

Omfatter bl.a. bergingsbiler, brannbiler, kjølebiler, brøytebiler og weasler.

Traktorer m.v

Medregnet motortraller og gaffeltrucker.