Bilparken

Til toppen

01960: Kjøretøygrupper 1950 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kjøretøy i alt , Personbiler , Busser ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1950 , 1951 , 1952 ,

Valgt 1 av totalt 71

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 1971 har traktorer, motorredskap og tilhengere fått generell registreringsplikt, og registreringstallet fra 1971 omfatter derfor også kjøretøyer som tidligere har vært nyttet uregistrert. Fra og med 1973 inkluderer tallene bare kjøretøy med påmontert skilt pr 31. desember. Før 1973 inkluderer tallene kjøretøy med påmonterte skilt pr 31. desember, og kjøretøy som var blitt avskiltet i løpet av det siste året

statistikkvariabel

Personbiler

Inkluderer ambulanser.

Lastebiler

Omfatter bl.a. bergingsbiler, brannbiler, kjølebiler, brøytebiler og weasler.

Traktorer m.v

Medregnet motortraller og gaffeltrucker.